Blur là gì? Blend là gì? Tổng quan về nền tảng giao dịch NFT Blur

Dự án nổi bật | 02/05/2023 09:05

Dù có nhiều nền tảng giao dịch NFT xuất hiện, nhưng Blur là cái tên nổi bật duy nhất có khả năng lật đổ ngôi vị thống trị của OpenSea. Dex88 sẽ mang đến thông tin chi tiết về NFT Marketplace Blur trong bài viết dưới đây.

Blur là gì? Blend là gì? Tổng quan về nền tảng giao dịch NFT Blur