Hướng dẫn tham gia Testnet Zecrey để có cơ hội nhận airdrop

Các dự án khác | 23/04/2023 05:04

Zecrey Protocol được Binance Labs đầu tư chiến lược 6 triệu USD, đây là dự án có khả năng cao được Binance Launchpad và cơ hội nhận về airdrop khi trải nghiệm dự án đang testnet.

Hướng dẫn tham gia Testnet Zecrey để có cơ hội nhận airdrop