Nhận ngay 900.000 token OP (Optimism) từ chương trình airdrop của Pika Protocol

Tác giả: Thành Nam
Bài viết được update ngày: 31-08-2022 | 17:05:33

Pika Protocol, giao thức phái sinh trên Optimism đã công bố chương trình airdrop 900.000 token OP để thưởng cho những người dùng sớm và người đã có nhiều đóng góp cho dự án.

Pika Protocol sẽ airdrop tổng cộng 900.000 token OP của Optimism với tỷ lệ như sau:

  • 150.000 OP cho các tài khoản đủ điều kiện với tỷ lệ: 30% cho các trader sử dụng giao thức sớm và 70% sẽ dành cho những trader trong tương lai.
  • 600.000 OP được phân bổ cho các LPs (người cung cấp thanh khoản) trên giao thức (20% cho những LPs sớm và 80% phân bổ cho các LPs trong tương lai).
  • 150.000 OP dành cho những người đã tham gia ủng hộ (Grants) cho giao thức (10% cho người đã tham gia ủng hộ trước đây và 90% cho người ủng hộ trong tương lai).

Điều kiện để nhận 150.000 OP cho trader:

Đối với phần thưởng 45.000 OP (30% trong tổng số 150.000 OP) cho những người ủng hộ sớm, Pika Protocol đã thực hiện chụp nhanh vào ngày 16 tháng 7 năm 2022. Tất cả các nhà giao dịch đã trả ít nhất 10 USDC phí giao dịch trước ngày đó đều đủ điều kiện để được airdrop. Đối với mỗi 1 USDC phí được thanh toán, trader sẽ được thưởng 0,306 OP. Phần thưởng được giới hạn cho những traders đã trả lớn hơn 1000 USDC phí giao dịch (các traders này đều được thưởng 306 OP mỗi người). 

Kiểm tra ví đủ điều kiện nhận airdrop không tại đây: 

https://github.com/PikaProtocol/OPRewardsDistribution/blob/master/CombinedRewards

70% còn lại của 150.000 OP sẽ được thưởng dành cho các trader trong tương lai.

Điều kiện để nhận airdrop với các LP (người cung cấp thanh khoản): Các LPs cần tham gia cung cấp thanh khoản trên Pika V2 trước ngày 16/7/2022, đồng thời PnL khi cung cấp thanh khoản phải ghi nhận khoản lỗ > 20 USDC tính đến ngày 16/7/2022. Tỷ lệ thượng sẽ là 0,1786 OP trên 1 USDC PnL ghi nhận.

Ngoài ra, 480.000 token OP sẽ được phân phối trong 6 tháng tới để khuyến khích sự phát triển liên tục của giao thức, với tốc độ 80.000 hàng tháng, bắt đầu từ tuần tới. Người dùng có thể cung cấp thanh khoản để nhận được phần thưởng này.

Phần thưởng tài trợ cho dự án:

Khoản tài trợ 150.000 OP sẽ được thưởng cho các dự án được xây dựng trên Pika, tiền thưởng lỗi, các công cụ đã hỗ trợ cho dự án, ví dụ: Dune Analytics, Zapper,…
Phần thưởng cho những người xây dựng dự án


Một số thành viên cộng đồng tình nguyện đã xây dựng, góp ý và hỗ trợ cho Pika trong thời gian qua sẽ được thưởng 10% tổng tài trợ (15.000 OP). Danh sách người người được thưởng đã được Pika liệt kê cụ thể. Ngoài ra, Pika sẽ dành 135.000$OP để tiếp tục thưởng cho các builder trong tương lai.
 

Đánh giá bài viết này

5/5 - (1 Bình chọn)

Tin khác:

- Thị trường tiền điện tử ngày 01/09: Bitcoin đóng cửa tháng trên 20.000 USD, thị trường vẫn đỏ lửa

- El Salvador có nguy cơ trở thành quốc gia đầu tiên vỡ nợ vì Bitcoin

Danh sách bài viết được xem nhiều