Nguyễn Thị Như Quỳnh 

“If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.” – Satoshi Nakamoto

Lĩnh vực Blockchain là một miếng mồi béo bở với những ai biết đầu tư. Với dòng chảy không ngừng của mình ai nhảy lên con thuyền này càng sớm càng mở rộng cơ hội phát triển. Đây chính là lý do mà tôi đã lựa chọn lĩnh vực này để đầu tư và phát triển bản thân. Tôi sẽ chia sẻ cho mọi người những hiểu biết mà mình đã tích lũy được một cách dễ hiểu nhất nhé!
 

Academy of Journalism and Communication
Báo chí, Truyền hình, Kinh tế, Đầu tư

DANH SÁCH BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ Như Quỳnh:

Bài viết được yêu thích nhất của Như Quỳnh