Tường Mai Hoa 

Tốt nghiệp National Economic University, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (MIS).
Nhờ cơ hội được tiếp xúc với blockchain trong ngành học, Hoa Tường nhận thấy nó có rất nhiều đặc điểm thông minh, cũng như sở hữu tiềm năng phát triển to lớn. Hoa Tường tin rằng đây chính là xu hướng của tương lai, cùng với tiền mã hóa và thế giới NFT, Metaverse. Là một thành viên của coin28, Hoa Tường mong muốn sẽ góp phần vào việc đem lại các bài viết, tin tức để cộng đồng có thể hiểu nhiều hơn về công nghệ này và các ứng dụng của nó.

National Economic University
Hệ thống thông tin quản lý, Đầu tư, Blockchain

DANH SÁCH BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ Hoa Tường:

Bài viết được yêu thích nhất của Hoa Tường