Phạm Hải Quyên 

Phạm Hải Quyên tốt nghiệp chuyên ngành quản trị Marketing tại Thang Long University, hiện Hải Quyên là Content Creator phục trách chuyên mục tin tức Blockchain - Crypto tại Coin28.com.

Từ lâu, Hải Quyên đã có một niềm đam mê với lĩnh vực đầu tư. Trong những năm gần đây, Hải Quyên nhận thấy sự tác động mạnh mẽ của công nghệ tới lĩnh vực này nên Hải Quyên đã nỗ lực tìm hiểu nhiều hơn về thị trường Crypto.

"Tại Coin28, mình mong muốn có thể cung cấp kiến thức hữu ích cũng như cập nhật các thông tin nhanh chóng về Blockchain cho mọi người."

Thang Long University
Đầu tư, tài chính, kinh doanh

DANH SÁCH BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ Hải Quyên:

Bài viết được yêu thích nhất của Hải Quyên