Nguyễn Duy Chiến

Nguyễn Duy Chiến chuyên ngành quản trị Tài chính quốc tế tại Đại học Ngoại Thương. Hiện là Content Creator tại Coin28.com phụ trách chuyên mục tin tức blockchain tại coin28

Đối với Duy Chiến, nhìn vào tài chính là cách để nhìn thế giới chuyển động. Khi các quốc gia, quỹ đầu tư, xu hướng chính trị, con người,... hành động, thế giới tài chính cũng thay đổi theo. Trong 1 thế giới mà tài sản mã hóa ngày càng đa dạng và thông dụng, Duy Chiến muốn chia sẻ góc nhìn thế giới với tất cả mọi người qua những bài viết của mình.

Foreign Trade University
Content Creator, Finance, Marketing

DANH SÁCH BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ Duy Chiến:

Bài viết được yêu thích nhất của Duy Chiến